کافه سینما-سرویس رسانه: مارک زاکربرگ، متنی در حمایت از مسلمانان منتشر کرد. متن کامل را در کافه سینما بخوانید.