تاثیر دکمه لایک فیس بوک بسیار گسترده تر از یک آیکون ساده بود و به طرز شگفت آوری به فرهنگ عامه و زبان کوچه و بازار راه یافت. اما با گسترش تاثیر آن در بیان احساسات کاربران مشخص شد این دکمه ساده برای یکی از بزرگ ترین جوامع مجازی دنیا کافی نیست.