فیس بوک به یک ابزار اختصاصی شبکه های اجتماعی موبایلی برای یافتن دوستان در نزدیکی کاربر روی آورد.